Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Zane Inķēna, ogresnovads.lv
  Publicēts: 2012-08-15  09:53:00 / Izglītība
 
 Ziņot redakcijai  

Visas Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) ar 1. augustu ir atsākušas darbu ierastajā režīmā, tomēr pagaidām audzēkņu skaits grupās vēl ir neliels. Pilnvērtīgu darbu visas PII atsāks laikā no 20. - 24. augustam, kad no atvaļinājumiem atgriezīsies audzinātājas.

Inese Ādmine, pirmsskolas izglītības speciāliste un PII “Zelta sietiņš” vadītāja, stāsta, ka visi bērnudārzi ir gatavi jaunajam mācību gadam, nodrošinot gan patīkamus mācību apstākļus, gan draudzīgu vidi audzēkņu adaptācijai.

Šogad dežūrējošā PII jūlija mēnesī bija “Strautiņš’. Kā zināms, jūlijā novadā strādā tikai viens bērnudārzs. Dežūrējošais dārziņš ik gadutiek izraudzīts izlozes kārtībā. Kā stāsta I. Ādmine, šovasar, balstoties uz vecāku iesniegumiem no visiem novada bērnudārziem, PII „Strautiņš” gaidīja 150, tomēr jūlijā bērnudārzu apmeklēja tikai ap 100 audzēkņu, līdz ar to grupas bija noslogotas mazāk nekā plānots. 

Bērnudārzi gatavi jaunajam mācību gadam
Uzsākot jauno mācību gadu, gan bērnudārzu darbiniekiem, gan vecākiem un viņu atvasēm ir svarīgi, lai vieta, kur bērni pavada savu ikdienu, ir sakopta un mājīga. I. Ādmine teic, ka šovasar pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikti kosmētiskie remonti, telpu iekšējie remonti, vārtu nomaiņas un daudzi citi darbi. “Ir veikti darbi, lai labiekārtotu un savestu kārtībā gan bērnudārza ārieni, gan iekšieni. Katrai iestādes administrācijai zināms, kas katru gadu ir jāuzlabo un kādi būs nākamie remontdarbi. Būtiski, lai bērnudārzs var nodrošināt normālu mācību procesu, kā arī, lai būtu drošība un atbilstība higiēnas prasībām,” piebilst I. Ādmine.

Suntažos izveidota grupa mazākajiem
Novada pagastu bērnudārzos, tāpat kā pilsētā, viss ir sakārtots un bērnu grupas ir nokomplektētas. Pirmsskolas izglītības speciāliste ir gandarīta par labām pārmaiņām Suntažos. Kā zināms, šajā pagastā bērnudārza nav, ir piecgadīgo un sešgadīgo grupas Suntažu vidusskolā. Nu arī mazākiem bērniem būs nodrošināta pirmsskolas izglītība -    ir izveidota bērnudārza grupa trīsgadīgajiem un četrgadīgajiem bērniem. Telpas ierīkotas Suntažu internātskolas internāta korpusā. „Kā liecina apkopotā informācija, kopumā Suntažos vietas pirmsskolas grupās šobrīd vajadzīgas 37 bērniem vecumā no pusotra līdz četrarpus gadiem. Jaunatvērtajā grupā paredzēts uzņemt 25 bērnus. “Vispirms rindas kārtībā tiks uzņemti lielākie bērni, jo viņi šādu iespēju ir gaidījuši visilgāk, un līdz ar šo bērnu aiziešanu tālākās mācību gaitās, vieta atbrīvosies mazākiem bērniem,” skaidro I. Ādmine un piebilst, ka Suntažu internātskolā ir plašas un piemērotas telpas. Iespējams, nākošgad būs iespēja atvērt vēl kādu grupu pirmsskolas vecuma bērniem. 

Uzlabojumi tomēr ir vajadzīgi
Runājot par kopējo bērnudārzu tehnisko stāvokli, I. Ādmine atzīst, ka energoefektivitāte visām iestādēm ir ļoti kritiska: “Siltums plūst pa sienām, pamatiem un pa jumtu ārā. Mēs esam siltinājuši, ir mainīti jumti un logi. Tas deva ļoti daudz, jo logi bija patiesi kritiskā stāvoklī, tomēr par maz, lai samazinātu siltuma zudumu. Siltuma patēriņš vēl joprojām ir ļoti liels.” Pirmsskolas izglītības speciāliste teic, ka ļoti vēlētos skaistus āra laukumus, bruģētus celiņu un labiekārtotus laukumiņus bērnudārzu teritorijās, un ir pārliecināta, ka ar laiku šīs vēlmes realizēsies. I. Ādmine:  “Aktuālākais šobrīd tomēr ir ēku savešana kārtībā, turklāt tam ir nepieciešams liels finansējums, ceru, ka bērnudārzu ēkām pienāks kārta Eiropas Savienības fondu projektos. Skaistumu visos bērnudārzos darbinieki ir pratuši radīt - manuprāt, bērnudārzi ir sakoptākās un skaistākās teritorijas pilsētā. Ir patiess prieks par dārznieku un sētnieku paveikto!”

Lielākā rinda uz vietu bērnudārzā - divgadīgajiem
Pašreiz Ogrē ir septiņas pirmsskolas izglītības iestādes, taču visiem bērniem tomēr vietas nepietiek. Šī problēma aktuālāka ir divgadīgajiem un trīsgadīgajiem bērniem, taču 2010. un 2011. gada reģistri liecina, ka diemžēl bērnu skaits lēnām sarūk. I. Ādmine teic, ka Ogrē dzimstība samazinās, savukārt ir ģimenes, kas pārceļas ar savām atvasēm uz dzīvi Ogrē. Lielākoties tie ir pirmsskolas vecuma bērni, kuri tiek nodrošināti ar vietām izglītības iestādē.

“Uz 1. maiju, kad pēc pārreģistrācijas tika sakomplektētas grupas un sadalīti bērni pēc bērnudārzu piedāvātajām brīvajām vietām, kopumā dažādās vecuma grupās ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē tika nodrošināti 363 bērni.” Pagaidām rindā ir 89 bērni, no tiem 17 ir trīsgadīgi un 65 divgadīgi bērni. Pavisam nelielu daļu veido pusotrgadīgi bērni – tādi ir septiņi. I. Ādmine skaidro, ka ir divgadīgie bērni, kurus vecāki vēl šogad nevēlas laist bērnudārzā, pretendējot tikai uz nākamo gadu. Šajā gadījumā viņi netiek skaitīti rindā, jo rinda ir tie bērni, kuri netiek nodrošināti ar vietu bērnudārzā konkrētajā gadā.

I. Ādmine apgalvo, ka situācija septembrī, oktobrī var mainīties, jo vasaras laikā, iespējams, kāds bērns ir aizgājis no bērnudārza. Arī tie bērni, kuri bērnudārza gaitas uzsāks septembrī, veidos dabīgo atlasi, jo, iespējams, kāds veselības problēmu dēļ nevarēs apmeklēt bērnudārzu vai vienkārši adaptācija vēl nenotiks tik ātri. Šādos gadījumos vecāku atvasēm vieta pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas uz nākamo gadu, savukārt šajā gadā ir iespējams uzņemt tos bērnus, kuri ir nākamie rindas kārtībā. “Katra bērnudārza vadītāja reizi mēnesī paziņo, cik viņiem ir šīs brīvās vietas un vai ir notikusi kāda virzība. Līdz ar to brīvās vietas rindas secībā tiek aizpildītas,” skaidro I. Ādmine. Jāatgādina, ka ārpus kārtas bērnudārzā ir iespējams uzņemt Nacionālajos bruņotajos spēkos  (NBS) dienējošo ģimeņu atvases, daudzbērnu ģimeņu bērnus ar trīs vai vairāk bērniem un pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu bērnus.

Kompensācijas bērniem privātās izglītības iestādes apmeklēšanai
Lai palīdzētu vecākiem, kuru atvases nav iespējams nodrošināt ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē, Ogres novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu, lai bērns varētu apmeklēt privāto izglītības iestādi. Ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, taču viņam tajā netiek nodrošināta vieta līdz iesniegumā minētā gada 1. septembrim, vecākiem, saglabājot reģistrāciju, ir tiesības saņemt kompensāciju 50 latu apmērā. Kā stāsta I. Ādmine, pagaidām šādu iespēju izmantojuši 14 bērnu vecāki, kuriem pašvaldība kompensē daļu no izdevumiem par privātā bērnudārza apmeklēšanu. Būtiski, lai šajā izglītības iestādē ir licencēta mācību programma. Lai gan domes saistošie noteikumi par kompensāciju pieņemti jau pavasarī, atsaucība ir bijusi salīdzinoši zema. I. Ādmine skaidro, ka vecākiem, iespējams, trūkst informācijas par šādu kompensāciju. Pirmsskolas izglītības speciāliste atgādina, ka kompensācijas saņemšanai ir nepieciešama izziņa no bērnudārza, kurā atvase ir reģistrēta.

Ogrē, Kalna prospektā 7, darbojas privātais bērnudārzs “Mikausis”. Līdz ar kompensācijas ieviešanu tas ir piepildīts. I. Ādmine skaidro, ka tie bērni, kurus šogad uzņems pašvaldības bērnudārzos, atbrīvos vietas jauniem bērniem. Šobrīd pat veidojoties neliela rinda uz vietu privātajā bērnudārzā.

Sadarbība kā panākumu atslēga
I. Ādmine ir gandarīta par veiksmīgo sadarbību, kas izveidojusies ar visiem Ogres novada bērnudārzu darbiniekiem: “Manuprāt, mēs Ogrē ļoti koleģiāli dzīvojam. Paši esam ieinteresēti draudzīgi sadzīvot. Sadarbība notiek arī ar skolām. Lai skolas varētu plānot klašu komplektu skaitu, jau februārī paziņojam, cik aptuveni būs pirmklasnieku nākamajā mācību gadā. Sākoties skolas gaitām, sadarbība tiek turpināta oktobrī, novembrī, kad tiekamies ar 1. klašu skolotājām un pārrunājam, kā mūsu pirmklasniekiem klājas. Mūs interesē, kas mums būtu jāuzlabo, sagatavojot bērnus skolai.” Komunikācija ar vecākiem savukārt ir atkarīga no bērnudārza pedagogiem. I. Ādmine uzskata, ka sadarbība ar vecākiem veidojas jau no tā brīža, kad vecāki atnāk reģistrēt bērnu kā bērnudārza audzēkni. Jo vairāk informācijas tiek sniegts vecākiem, jo lielāka atklātība būs abu pušu starpā.
 
Nemitīgi jāpilnveidojas
Pirmsskolas pedagogiem ir nemitīgi jāpilnveidojas, jāpaplašina zināšanas, jāseko jaunākajām atziņām darbā ar bērniem. “Gan pagājušogad, gan šogad pedagogiem ir iespēja apmeklēt Eiropas sociālā fonda bezmaksas kursus. Var mācīties kursos gan Ogrē, gan Rīgā - piedāvājums ir ļoti plašs. Lai gan pedagogu kvalifikācijas celšana ir viņu pašu ziņā, tomēr jāatceras, ka ik pēc trim gadiem katram pirmsskolas skolotājam ir jāapmeklē kursi pēc 36 stundu programmas, apgūstot jaunas mācību metodes un ceļot savu kvalifikāciju,” skaidro I. Ādmine, uzsverot, ka ikvienam PII pedagogam vajadzētu izmantot iespēju apmeklēt bezmaksas kursus. Speciāliste atzīst, ka regulārs darbs pieredzes apmaiņā un kvalifikācijas celšanā noris arī pašvaldības pirmsskolas metodiskajā apvienībā, apmeklējot kolēģus citos bērnudārzos, vērojot, kas tur labāks un citiem pārņemams. „Manuprāt, praktiskā pieredze dod vairāk nekā viena teorētiska grāmata,” ir pārliecināta I. Ādmine.
 
Bērni aug gudri un ļoti varoši
Raksturojot bērnus, kuri šobrīd apmeklē bērnudārzus, I. Ādmine uzsver, ka bērni ir ļoti gudri un varoši. Tāpat pirmsskolas izglītības speciāliste teic, ka lielie audzēkņi ir droši un, piemēram, nebaidās atnākt ciemos arī pie bērnudārza vadītājas, atnesot kādus dokumentus. Visbiežāk bērni ir ieinteresēti apgūt jaunas lietas un tiek raksturoti kā zinātkāri. Interesants fakts, ko novērojusi I. Ādmine, ir tas, ka bērni šobrīd augot garāki par saviem vienaudžiem iepriekšējos gados un tās gultiņas, kas agrāk iegādātas, vairs īsti nederot. Viņa gan pasmaida par šo novērojumu, vien piebilstot, ka katra paaudze ar kaut ko izceļas.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības